Model
New CST A3+
Maximum Sheet Size 
A3+ (320 x 480 mm) (320 x 450 mm), A3(297x420mm)
Maximum Sheet Thickness 
300 g/m2 
Cutting Speed
200 Cards per Minute 
Longitudinal Cut Size (Fixed)
90 mm or 54 mm
Lateral Maximum Cut Sizes
40 mm - 250 mm
Maximum Feed Stack
8 mm (8-10 sheets)
Cross Cut Precision
0.1 mm 
Waste Collection 
Yes 
Dimensions (L x W x H) 
54 cm x 57 cm x 28 cm 
Net Weight
24.0 kg 
Business Card Cutter CST A3+ (HS)
ตัดกระดาษได้หลายขนาดโดย ตั้งค่าที่ตัวเครื่องตัด CST A3+
HomeBLOGGallery3D printerContact Us
  Swift Card Cutter  

Folding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

คุณสมบัติ

1 เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้าขนาด A3+ สามารถตั้งโปรมแกรมเปลี่ยนขนาดการตัดได้ ตามผู้ใช้ต้องการ

2. สามารถตัดกระดาษขนาด A3+(320 มม x 480 มม), และ A3 (297 มม x 420 มม)ได้

3. ตัวใบมีดออกแบบให้รับคมได้เองขณะใช้งาน และสามารถสลับเปลี่ยนตลับใบมีดได้ง่าย ได้มาตรฐาน CE ปลอดภัยในการใช้งาน ตัดกระดาษได้ครอบคลุมความหนา 80-300 แกรม

4. ป้อนกระดาษอัตโนมัติ มีเซนเซอรจับตำแหน่งกระดาษ ช่วยให้ตัดนามบัตรได้แม่นยำทุกชิ้น

 

 

business card cutter CST A3+
business card cutter CST A3+