เครื่องตัดนามบัตร New CST A3+

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้ารุ่นใหม่ขนาด A3+ ตัดกระดาษได้ถึงความหนา 300 แกรม เปลี่ยนขนาดนามบัตรโดยการเปลี่ยนตลับใบมีด หรือตั้งโปรแกรมที่ตัวเครื่อง ตัวใบมีดออกแบบให้ลับคมได้เองขณะใช้งาน และสามารถถอดเปลี่ยนใบมีดได้โดยง่าย ด้วยตัวเอง...

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้ารุ่น CST A4

เครื่องตัดนามบัตรอัตโนมัติ ขนาด A4 สามารถปรับเปลี่ยนขนาด ของชิ้นงานที่ต้องการได้ที่หน้าจอ ตัวถาดป้อนสามารถวางงานได้ครั้งละ 10-12 แผ่น ...

ครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า CM 004 รุ่น A3

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า A3 ตัดกระดาษได้ความหนา300 แกรม ตัวใบมีดออกแบบ ให้รับคมได้เองขณะใช้งาน สามารถเปลี่ยนกล่องใบมีดทั้ง ใบมีดตัดแนวยาวและตัดแนวขวาง ได้สะดวกรวดเร็ว ...

Business Card Cutter : Swift Card Cutter Business Card Cutter : Swift Card Cutter
A3 business card A3 Business Card Cutter CM004
Business Card Cutter CT900A Business Card Cutter CT900A
HomeBLOGGallery3D printerContact Us

 

business card cutter  
Folding
Business Card Cutter : Swift Card Cutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New business card Business Card Cutter
 

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า CM001

เครื่องตัดนามบัตรด่วนชนิดใบมีดคู่ สามารถตัดกระดาษได้ครอบคลุมความหนา 150-300 แกรม สามารถตัดกระดาษ A4 ได้ 4-6 แผ่นต่อนาที ขึ้นกับความหนากระดาษ...

ครื่องตัดนามบัตร Swift Card Cutter (ผลิตจากไต้หวัน) จุดเด่น : ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า อาศัยการหมุนใบมีดด้วยมือ

เครื่องตัดนามบัตรด่วน ตัดกระดาษครอบคลุมความหนา150-300 แกรม สามารถตัดกระดาษขนาด A4 ได้ 3-5 แผ่นต่อนาที ีตัวใบมีดออกแบบให้รับคมได้เองขณะใช้งาน ใช้การหมุนตัดด้วยมือ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน....

Business card slitter CS 325 Smart

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้ารุ่น CS325 SMART (ผลิตจากยุโรป) จุดเด่น : ความเร็วการตัดและตัดกระดาษได้ถึง 400 GSM

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้าจากยุโรป สามารถตัดกระดาษได้ความหนา 80-400 GSM ความเร็วตัดกระดาษ A4 ได้ 5-7 แผ่นต่อนาที ตัวใบมีดออกแบบให้รับคมได้ขณะใช้งาน กล่องใบมีดถอดแยกออกจากกันได้ ทำให้ใช้งานได้สะดวก ...

Business card slitter CS 325 BASIC

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้ารุ่น CS325 BASIC (ผลิตจากยุโรป) จุดเด่น : ความเร็วการตัดและตัดกระดาษได้ถึง 400 GSM

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้าจากยุโรป สามารถตัดกระดาษได้ความหนา 80-400 GSM ความเร็วตัดกระดาษ A4 ได้ 5-7 แผ่นต่อนาที ตัวใบมีดออกแบบให้รับคมได้ขณะใช้งาน กล่องใบมีดถอดแยกออกจากกันได้ ทำให้ใช้งานได้สะดวก...

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Card Cutter CM002 Business Card Cutter CM002

 

 

 

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า CT900 A (ผลิตจากไต้หวัน)จุดเด่น:ใบมีดไม่มีสปริงและตัดได้เที่ยงตรง

เครื่องตัดนามบัตรด่วน ตัดกระดาษได้ครอบคลุมความหนา 150-300 แกรม สามารถตัดกระดาษขนาด A4 ได้ 4-6 แผ่นต่อนาที ขึ้นกับความหนากระดาษ...

 

 
Business Card Cutter CS 325 BASIC Business Card Cutter CS 325 SMART