เครื่องเข้าเล่มสันขดลวดชนิด 2 IN 1:Duo Wire
เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด 2740
ปุ่มตั้งระยะกดของขดลวด
ใบมีดสามารถเว้นเจาะไ้ด้ทุกใบ
ด้านบนเครื่อง
HomeBLOGแกลลอรีเครื่องพิมพ์ 3 DContact Us
  เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด 2740

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด : Wire 3:1 และ Wire 2:1 ในเครื่องเดียวกัน

เป็นเครื่่องเข้าเล่มสันขดลวดที่สามารถเข้าเล่มได้ทั้งชนิด3 ต่อ 1 และ ชนิด 2:1 สามารถเข้าเล่มได้ถึง ความหนา120 แผ่น ( 80 แกรม) ในกรณีใช้สันขดลวด 3:1 และได้ถึงความหนา 250 แผ่น กรณีสันขดลวดชนิด 2:1 โดยสามารถเข้าเล่มเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น (กระดาษ 80 แกรม) และเข้าเล่มแผ่นพลาสติก PVC ได้ครั้งละ 4 แผ่น สามารถเข้าเล่มหนังสือได้ทุกขนาด ( A5, A4) โดยมีจำนวนรูเจาะ 40 รู สำหรับสันขดลวด 3:1 และมีจำนวน รูเจาะ 27 รูสำหรับสันขดลวด 2:1 และสามารถเว้นการเจาะของใบมีดได้ตามต้องการทุกใบ ซึ่งสามารถผลิตผลงานได้ทั้งงาน เข้าเล่มหนังสือ สมุด ปฏิทิน ไดอารี่

ขนาดเครื่อง 475 L x 200 W x 470 H มม น้ำหนักเครื่อง 25.5 กก รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

Punching pitch
3:1 (3 holes per 1 inch) 2:1(2 holes per 1 inch)
Disengagement dies
40 Dies
27 Dies
Punching holes
Squa. (4x4 mm)
Rect (4x5.5 mm)
Binding capacity
3/16"-9/19"
5/8"-1"
Punching length
14" with open throat for longer document
Punching capacity
20 sheets (80 gsm)
Closing mechanism
Horizontal
Mechine size
475L x 200W x 470H
Weight 25.5 kg
Price (excl. VAT)
17,500 16,000
เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด 2740
เครื่องเข้าเล่ม
เครื่องพับกระดาษ