เครืองเข้าเล่ม 2 ระบบ Coil and Wire 5640
เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว

เครื่องเข้าเล่ม 2 ระบบ COIL and WIRE (new model)

เครื่องรุ่นนี้สามารถทำงานเจาะและเข้าเล่มได้ทั้งงานสันเกลียว และงานสันขดลวดชนิด 3:1 โดยสามารถยกเข็ม เจาะได้ทุกเข็ม เหมาะกับงานเข้าเล่มไดอารี่ หรือ ปฏิทิน ทำให้เข้าเล่มได้หลายรูปแบบ เช่น A5, A4, A3 หรือขนาด มากกว่า A3 ก็ได้เนื่องจากตัวเครื่องออกแบบเป็นปลายเปิด เครื่องรุ่นนี้มีชุดบีบขดลวดในตัว และมีชุดหมุนสันเกลียว ไฟฟ้าทำให้การเข้าเล่มสะดวกรวดเร็วขึ้น ตัวเครื่องทำจากโลหะทั้งหมด รุ่นและคุณภาพมาตรฐานเดียวกับที่ส่งออก ไปขายทีอเมริกาและยุโรป

เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว

ลูกกลิ้งไฟฟ้าสำหรับงานสันเกลียว

ช่องป้อนกระดาษแยกกันระหว่าง สันลวดกับสันเกลียว

เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว
เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว
ปุ่มปรับการบีบขดลวดแบบละเอียด
HomeBLOGแกลลอรีเครื่องพิมพ์ 3 DContact Us
  เครื่องเข้าเล่ม  

เครื่องพับกระดาษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
STD punching tool
3:1 wire (3 holes per 1 inch) Coil
Total dies
40 Dies
56 Dies
Disengagement dies
40 Dies
56 Dies
Punching holes
Square (4 x 4 mm)
Hole 4 mm
Binding capacity
5-14 mm
6-50 mm
Punching length
14" with open throat for longer document
Punching capacity
20 sheets (80 gsm)
Closing mechanism
Vertical
Adjustable margin
2.5 - 6.5 mm
Weight
25 kg
Price (exclude VAT) 17,950 baht
เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว