เครื่องเข้าเล่มไสกาว เครื่องเข้าเล่มไสกาว
HomeBLOGแกลลอรีเครื่องพิมพ์ 3 DContact Us

 

 
เครื่องพับกระดาษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องเข้าเล่มไสกาวความร้อน

- เครื่องเข้าเล่มไสกาวระบบอัตโนมัติ
- เข้าเล่มเอกสารได้ตั้งแต่ 1.5มม-33มม.(10-380แผ่น/70แกรม)
ขนาด A4
- สามารถใช้ปกความหนา 220 gsm