เครื่องตัดนามบัตร เครื่องตัดนามบัตร Swift Card Cutter
เครื่องตัดนามบัตร เครื่องตัดนามบัตร CM004
เครื่องตัดนามบัตร เครื่องตัดนามบัตร CT900 A
HomeBLOGแกลลอรีเครื่องพิมพ์ 3 DContact Us

 

เครื่องตัดนามบัตร
 
เครื่องพับกระดาษ
เครื่องตัดนามบัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องตัดนามบัตร
 

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า CM001

เครื่องตัดนามบัตรด่วนชนิดใบมีดคู่ สามารถตัดกระดาษได้ครอบคลุมความหนา 150-300 แกรม สามารถตัดกระดาษ A4 ได้ 4-6 แผ่นต่อนาที ขึ้นกับความหนากระดาษ...

เครื่องตัดนามบัตร Swift Card Cutter (ผลิตจากไต้หวัน)จุดเด่น:ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า อาศัยการหมุนใบมีดด้วยมือ

เครื่องตัดนามบัตรด่วน ตัดกระดาษครอบคลุมความหนา150-300 แกรม สามารถตัดกระดาษขนาด A4 ได้ 3-5 แผ่นต่อนาทีีตัวใบมีดออกแบบ ให้รับคมได้เองขณะใช้งาน ใช้การหมุนตัดด้วยมือ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน..

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า A3

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า A3 ตัดกระดาษได้ความหนา300 แกรม ตัวใบมีดออกแบบ ให้รับคมได้เองขณะใช้งาน สามารถเปลี่ยนกล่องใบมีดทั้ง ใบมีดตัดแนวยาวและตัดแนวขวาง ได้สะดวกรวดเร็ว ...

ครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า New CST A3+

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้ารุ่นใหม่ขนาด A3+ ตัดกระดาษได้ถึงความหนา 300 แกรม เปลี่ยนขนาดนามบัตรโดยการเปลี่ยนตลับใบมีด หรือตั้งโปรแกรม ตัวใบมีดออกแบบให้รับคมได้เองขณะใช้งาน และสามารถถอด เปลี่ยนใบมีดได้โดยง่ายด้วยตัวเอง...

เครื่องตัดนามบัตร

ครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า รุ่น CS325 SMART (ผลิตจากยุโรป) ความเร็วการตัดและตัดกระดาษได้ถึง 400 GSM

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้าจากยุโรป ตัดกระดาษได้ครอบคลุมความหนา 80-400 แกรม สามารถตัดกระดาษขนาด A4 ได้ > 10 แผ่นต่อนาที ตัวใบมีด ออกแบบให้รับคมได้เอง ขณะใช้งานกล่องใบมีดแยกชั้นกัน ทำให้ใช้งาน สะดวก.....

เครื่องตัดนามบัตร

ครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า รุ่น CS 325 BASIC ( ผลิตจากยุโรป )  จุดเด่น :ความเร็วการตัดและตัดกระดาษได้ถึง 400 GSM

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้าจากยุโรป ตัดกระดาษได้ความหนา 80-400 แกรม สามารถตัดกระดาษขนาด A4 ได้ 10 แผ่นต่อนาที ตัวใบมีดออกแบบ ให้รับคมได้เองขณะใช้งาน สามารถเปลี่ยนกล่อง ใบมีดสลับไปมา ระหว่างใบมีดตัดแนวยาวและตัดแนวขวาง ได้สะดวกรวดเร็ว ...

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้ารุ่น CST A4

เครื่องตัดนามบัตรอัตโนมัติ ขนาด A4 สามารถปรับเปลี่ยนขนาด ของชิ้นงานที่ต้องการได้ที่หน้าจอ ตัวถาดป้อนสามารถวางงานได้ครั้งละ 10-12 แผ่น ...

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องตัดนามบัตร CM002 เครื่องตัดนามบัตร CM002

 

 

 

เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า CT900 A (ผลิตจากไต้หวัน)จุดเด่น:ใบมีดไม่มีสปริงและตัดได้เที่ยงตรง

เครื่องตัดนามบัตรด่วน ตัดกระดาษได้ครอบคลุมความหนา 150-300 แกรม สามารถตัดกระดาษขนาด A4 ได้ 4-6 แผ่นต่อนาที ขึ้นกับความหนากระดาษ...