เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด เครื่องเข้าเล่มห่วงพลาสติก

เครื่องเข้าเล่ม 2 ระบบ Coil ; Wire 3:1 (new model)

เป็นเครื่องเข้าเล่มสันเกลียวและสันขดลวดชนิด 3:1 ในเครื่องเดียวกัน ตัวเครื่องออกแบบแยกช่องป้อนกระดาษ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน...

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด Wiremac
เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด 2740
เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด
HomeBLOGแกลลอรีContact Us

 

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด
 
เครื่องพับกระดาษ
เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวดและห่วงพลาสติกในเครื่องเดียวกัน 2 IN 1 (Comb and Wire)

เป็นเครื่องเข้าเล่มสันขดลวดที่สามารถเข้าเล่มได้ทั้งสันห่วงพลาสติกและสันขดลวดชนิด 3 ต่อ 1 และชนิด 2 ต่อ 1 สามารถเข้าเล่มได้ถึงความหนา 500 แผ่น (80 แกรม) ในกรณีใช้สันห่วงพลาสติก และได้ถึง ความหนา 120 แผ่น กรณีสันขดลวดชนิด 3:1...

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด Wiremac DUO (made in Taiwan)

เป็นเครื่องเข้าเล่มสันขดลวดที่สามารถเข้าเล่มได้ทั้งสันขดลวดชนิด 3 ต่อ 1 และชนิด 2 ต่อ 1 ในเครื่องเดียวกัน หน้ากว้าง 14 นิ้ว ชนิดปลายเปิดสามารถรองรับงานเจาะเข้าเล่ม A3+ ได้ สามารถเข้าเล่มได้ถึงความหนา 120 แผ่น (80 แกรม) ในกรณีใช้สันขดลวด 3:1 และได้ถึง ความหนา 250 แผ่น กรณีสันขดลวดชนิด 2:1...

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด

เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว Coilmac ER (4:1) (made in Taiwan)

เป็นเครื่องเข้าเล่มสันเกลียวระบบมือโยกและมีแกนหมุนไฟฟ้าที่ สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในเครื่องเเดียวกัน สามารถเข้าเล่มได้ ทุกความหนาของสันเกลียว ตัวเครื่องหน้ากว้าง 14" สามารถยกเว้น ใบมีดการเจาะได้ 5 ตำแหน่ง สามารถเข้าเล่มได้หลายขนาดเช่น 13",11",A4, A5,และกระดาษยาวพิเศษ เนื่องจากเป็นรุ่นปลายเปิด...

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด

เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว Coilmac M (4:1) (made in Taiwan)

เป็นเครื่องเข้าเล่มสันเกลียวระบบมือโยกที่สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ ในเครื่องเเดียวกัน สามารถเข้าเล่มได้ทุกความหนาของสันเกลียว ตัวเครื่องหน้ากว้าง 14"สามารถยกเว้นใบมีดการเจาะได้ 5 ตำแหน่ง สามารถเข้าเล่มได้หลายขนาดเช่น 13",11",A4, A5, และกระดาษยาวพิเศษ เนื่องจากเป็นรุ่นปลายเปิด...

เครื่องเย็บมุงหลังคา

เครื่องเย็บเข้าเล่มมุงหลังคา

เครื่องรุ่นนี้สามารถทำงานเย็บเข้าเล่มได้ทั้งแบบมุงหลังคา (saddle)และแบบเย็บข้าง (flat)...

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด

เครื่องเจาะเข้าเล่มไฟฟ้า Rhin O Tuff (made in USA)

เครื่องเจาะเข้าเล่มไฟฟ้าจาก Rhin O Tuff ที่ออกแบบให้มีระบบการหยิบเจาะและการจัดวางชิ้นงาน เป็นระบบเดียวกัน (Pick-Punch-Stack)โดยสามารถลดขั้นตอนงานและเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับระบบเครื่องทั่วไป ...

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด

เครื่องเข้าเล่มไฟฟ้า COMB + WIRE + SPIRAL (Taiwan,Europe)

เป็นเครื่องเข้าเล่มไฟฟ้าสามารถทำงานเจาะเข้าเล่มได้ทั้งสันห่วงพลาสติก และสันห่วงขดลวด รวมทั้งสันห่วงชนิดสันเกลียว โดยเราสามารถ สลับกล่องใบมีดตามงานเจาะที่ต้องการได้ ตัวเครื่องมาพร้อมใบมีด 1 ชุด และสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้ ซึ่งตัวใบมีดมีให้เลือกทั้งชนิด สันขดลวด 3:1 สันขดลวงชนิด 2:1,ใบมีดสันเกลียว และใบมีดห่วงพลาสติก...

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด

เครื่องเข้าเล่ม 2 ระบบ COMB + WIRE (3:1)

เป็นเครื่องเข้าเล่มสันขดลวดที่สามารถเข้าเล่มได้ทั้งสันห่วงพลาสติก และสันขดลวดชนิด 3 ต่อ 1 และชนิด 2 ต่อ 1 สามารถเข้าเล่มได้ ถึงความหนา 500 แผ่น (80 แกรม) ในกรณีใช้สันห่วงพลาสติก และได้ถึงความหนา 120 แผ่น กรณีสันขดลวดชนิด 3:1 ...

เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว Coilmac M41 Plus (Taiwan)

เป็นเครื่องเข้าเล่มสันเกลียวที่สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในเครื่องเเดียวกัน โดยรองรับงานได้หลายขนาด โดยสามารถยกเว้นใบมีดในการเจาะ ได้ทุกใบ (54 รู)สามารถเข้าเล่มได้ทุกความหนาของสันเกลียว...

 

 

เครื่องเข้าเล่ม smart binding (Bind it Yourself)

เป็นเครื่องเจาะเข้าเล่มชนิดพิเศษ โดยมีจุดเด่นที่สามารถถอด-แทรกเอกสาร หรือ รูปถ่ายได้ตามที่เราต้องการ เราสามารถ แทรกเอกสารไปไว้หน้าไหนก็ได้ ตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถ เจาะและใช้งานกับห่วงเข้าเล่มแบบวงกลม ...

เครื่องเข้าเล่ม

 

 

 

 

 

 

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด เครื่องเข้าเล่ม 2 ระบบ

 

 

 

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด Wire 3:1 และ Wire 2:1 ในเครื่องเดียวกัน (รูเจาะสี่เหลี่ยมหรือรูกลม)

เป็นเครื่องเข้าเล่มสันขดลวดที่สามารถเข้าเล่มได้ทั้งสันขดลวดชนิด 3 ต่อ 1 และชนิด 2 ต่อ 1 สามารถเข้าเล่มได้ถึงความหนา 120 แผ่น (80 แกรม) ในกรณีใช้สันขดลวด 3:1 และได้ถึง ความหนา 250 แผ่น กรณีสันขดลวดชนิด 2:1...

 

 
เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว เครื่องเข้าเล่ม all in one เครื่องเข้าเล่มไฟฟ้า all in one เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว